Aktualności

10 cze

Umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Garbów podpisana

W dniu 7 czerwca br. podpisaliśmy umowę na dostawę i montaż 155 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Słoneczny Garbów”. Wykonawcą zamówienia jest firma Sanito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Projekt „Słoneczny Garbów” złożony w Urzędzie Marszałkowskim w 2016 roku obejmuje dostawę i montaż mikro instalacji fotowoltaicznych w 155 gospodarstwach domowych w naszej gminie tj.:

a) instalacje montowane na dachach skośnych budynków mieszkalnych:
− 18 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 8 modułów o mocy 2,28 kWp na dachach skośnych,

− 16 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 10 modułów o mocy 2,85 kWp na dachach skośnych,

− 56 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 modułów o mocy 3,42 kWp na dachach skośnych,

− 21 zestawy instalacji fotowoltaicznych o 2 trackerach MPP składających się z 12 modułów o mocy 3,42 kWp na dachach skośnych,

b) instalacje montowane na dachach płaskich budynków mieszkalnych:
− 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 8 modułów o mocy 2,28 kWp na dachach płaskich,

− 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z 10 modułów o mocy 2,85 kWp na dachu płaskim,

− 4 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 modułów o mocy 3,42 kWp na dachach płaskich,

− 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej o 2 trackerach MPP składający się z 12 modułów o mocy 3,42 kWp na dachu płaskim,

c) instalacje montowane na dachach budynków gospodarczych:
− 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 8 modułów o mocy 2,28 kWp,

− 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 10 modułów o mocy 2,85 kWp,

− 20 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 modułów o mocy 3,42 kWp,

− 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej o 2 trackerach MPP składający się z 12 modułów o mocy 3,42 kWp,

d) instalacje montowane na gruncie:
− 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z 10 modułów o mocy 2,85 kWp,

− 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 modułów o mocy 3,42 kWp,

Wartość podpisanej umowy: 1 859 292,00 zł.

Pozyskane dofinansowanie z EFRR wynosi: 1 767 170,81 zł

Polecane