Realizacja projektu

W ramach projektu na terenie gminy Garbów dostarczono i zainstalowano 115  zestawów paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 455 kW., które służyć będą mieszkańcom Gminy Garbów.

Według wstępnych wyliczeń ustalono, że wybudowane 155 instalacji o łącznej mocy 456,86kW wyprodukuje w pierwszym roku po zainstalowaniu 408219kWh (408,219 MWh).

Szczegółowy zakres projektu obejmował wyłonienie Wykonawcy w drodze postępowania przetargowego na dostawę i montaż 155 zestawów instalacji fotowoltaicznych – wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.

W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę firmy Sanito Sp. z o.o., Puławska 476,  02-884 Warszawa, która w myśl zawartej umowy z Gminą Garbów zobligowała się do wykonania wszystkich prac instalacyjnych do dnia 20 września 2019 r.

 

Szczegółowy zakres zadania obejmował:

a)   instalacje montowane na dachach skośnych budynków mieszkalnych:

–     18 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 8 modułów
o mocy 2,12 kWp na dachach skośnych,

–     16 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 10 modułów o mocy 2,65 kWp na dachach skośnych,

–     56 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 modułów o mocy 3,18 kWp na dachach skośnych,

–     21 zestawy instalacji fotowoltaicznych o 2 trackerach MPP składających się z 12 modułów o mocy 3,18kWp na dachach skośnych,

b)  instalacje montowane na dachach płaskich budynków mieszkalnych:

–     2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 8 modułów
o mocy 2,12 kWp na dachach płaskich,

–     1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z 10 modułów o mocy 2,65 kWp na dachu płaskim,

–     4 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 modułów o mocy 3,18 kWp na dachach płaskich,

–     1 zestaw instalacji fotowoltaicznej o 2 trackerach MPP składający się z 12 modułów o mocy 3,18kWp na dachu płaskim,

c)   instalacje montowane na dachach budynków gospodarczych:

–     2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 8 modułów
o mocy 2,12 kWp,

–     6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 10 modułów
o mocy 2,65 kWp,

–     20 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 modułów o mocy 3,18 kWp,

–     1 zestaw instalacji fotowoltaicznej o 2 trackerach MPP składający się z 12 modułów o mocy 3,18kWp,

d)  instalacje montowane na gruncie:

–     1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z 10 modułów
o mocy 2,65kWp,

–     6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 modułów
o mocy 3,18kWp,

2)       zamontowanie klamer zabezpieczających moduły,

3)       wykonanie połączeń elektrycznych między modułami,

4)       wykonanie tras kablowych między instalacją oraz miejscem montażu falownika. Przewody prowadzone w korytach lub rurach karbowanych odpornych na promieniowanie UV,

5)       wykonanie połączeń elektrycznych między modułami, a falownikiem,

6)       montaż przewodu uziemiającego,

7)       montaż inwertera w ustalonym miejscu, nie narażonym na bezpośrednie oddziaływanie opadów atmosferycznych,

8)       montaż zabezpieczeń po stronie AC/DC w rozdzielnicach natynkowych,

9)       montaż okablowania po stronie AC,

10)   podłączenie inwertera do sieci wewnętrznej budynku oraz jego konfiguracja według instrukcji producenta,

11)   pomiary odbiorcze instalacji fotowoltaicznej,

12)   połączenie instalacji z siecią elektroenergetyczną poprzez rozdzielnię budynku.

13)   przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej, wymaganych badań
i pomiarów elektrycznych oraz rozruchu technologicznego systemu. Czynności te udokumentować w protokółach odbiorczych. W szczególności należy wykonać badania rezystancji izolacji kabli zasilających AC, badania rezystancji uziemienia oraz pętli zwarcia.

14)   przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

15)   podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej  PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu.

 

Instalacje fotowoltaiczne mają służyć wytworzeniu energii elektrycznej z energii słonecznej  użytkowej  co spowoduje znaczną poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych substancji i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery jako produktu ubocznego wytwarzania nieodnawialnych nośników energii. Realizacja projektu przyczyni się do spadku kosztów utrzymania obiektów, co przełoży się na oszczędności dla ich użytkowników.

Umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Garbów podpisana

W dniu 7 czerwca br. podpisaliśmy umowę na dostawę i montaż 155 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Słoneczny Garbów”. Wykonawcą zamówienia jest firma Sanito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Projekt „Słoneczny Garbów” złożony w Urzędzie Marszałkowskim w 2016 roku obejmuje dostawę i montaż mikro instalacji fotowoltaicznych w 155 gospodarstwach domowych w naszej gminie […]

Własny prąd ze słońca – Unijne dofinansowanie dla mieszkańców gminy

Wójt Gminy Garbów – Kazimierz Firlej podpisał umowę na dofinansowanie projektu SŁONECZNY GARBÓW. Po zamontowaniu paneli słonecznych 155 gospodarstw domowych w naszej gminie będzie produkować prąd z własnych mini-elektrowni. Pozyskane dofinansowanie z EFRR wyniesie 1 767 170,81 zł Projekt realizowany z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na […]

Gmina Garbów pozyskała dofinansowanie na realizację projektu Słoneczny Garbów

Gmina Garbów pozyskała dofinansowanie na realizację projektu Słoneczny Garbów – montaż instalacji fotowoltaicznych Zapraszamy uczestników projektu (osoby, które podpisały umowy na udział w projekcie) na zebrania informacyjne, które odbędą się w dniach: 19 lipca (czwartek) godz. 18:00 Dom Strażaka – Garbów 20 lipca (piątek) godz. 18:00 Dom Strażaka – Garbów 23 lipca (poniedziałek) godz. 18:00 […]